Scientific committee

 

Professor Ioana MOHOR-IVAN, “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania

Professor Anca DOBRINESCU, “Petrol si Gaze” University of Ploiesti, Romania

Professor Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ, University of Novi Sad, Serbia

Associate Professor Ruxanda BONTILĂ, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Associate Professor Steluţa STAN, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Associate Professor Gabriela Iuliana COLIPCĂ-CIOBANU, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Senior Lecturer Cătălina NECULAI, Coventry University, UK

Senior Lecturer Nicoleta CINPOEŞ, University of Worcester, UK

Senior Lecturer Isabela MERILĂ, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania