Scientific committee


Professor Ioana MOHOR-IVAN, “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania

Professor Anca Dobrinescu, "Petrol si Gaze" University of Ploiesti, Romania

Professor Vladislava Gordic Petkovic, University of Novi Sad, Serbia
Associate Professor Ruxanda BONTILĂ, “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania
Associate Professor Steluţa STAN, “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania
Associate Professor Gabriela Iuliana COLIPCĂ-CIOBANU, “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania
Senior Lecturer Cătălina NECULAI, Coventry University, UK
Senior Lecturer Nicoleta CINPOEŞ, University of Worcester, UK

Senior Lecturer Isabela MERILĂ, “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania